Konst och kreativitet i skolan – ett måste!

5 juni 2019

Konstfack och Nyckelvikskolan deltar i Järvaveckan för att manifestera vikten av konstnärlig utbildning. Välkommen till Spånga IP fredag till söndag 14–16 juni, tält C07.


För första gången är Konstfack och Nyckelvikskolan tillsammans på plats under Järvaveckan. Tillsammans manifesterar vi vikten av den demokratiska rätten till en konstnärlig, kreativ utbildning för alla elever, både i grund- och gymnasieskolan.

Att värna konstens och kulturens vitala roll för såväl individ som kollektiv blir allt viktigare, inte minst inom skolan. Att utveckla ett kreativt och fantasifullt tänkande blir också mer och mer nödvändigt inför framtida automatisering och robotisering som kommer att förändra såväl arbetsliv som samhälle.

Ytterst handlar det om vilka kunskaper, förmågor och värderingar vi vill att våra unga ska få med sig i livet, i kombination med övertygelsen om att människans kreativa möjligheter ständigt ska kultiveras. Vi anser därför att de konstnärliga ämnena i både grund- och gymnasieskolan måste ges en större vikt.

Konstfack och Nyckelviksskolan bjuder därför in alla ungdomar på högstadiet och gymnasiet, särskilt de från närområdet, till en kreativ workshop där studenter berättar om hur det är gå på skolor som utbildar till stimulerande yrken inom konst, design och konsthantverk. Förhoppningen är att genom detta också bidra till en breddad rekrytering till de högre konstutbildningarna.

Till workshopen bjuds ungdomar in att skapa verk att ta med sig hem. Konst-, design- och konsthantverksstudenter från Konstfack och Nyckelviksskolan bidrar med hjälp, material och information om skolorna, utbildningarna och relaterade yrken.

Vi är på plats fredag-söndag 14–16 juni, kl 14–21, tält C07. Välkommen förbi!

Tack till Tensta konsthall som hjälpt till med informationsspridning.

Mer information:
Patrik Förberg, kommunikatör på Konstfack, tel 08-450 41 03, Skyddad adress
Magnus Svensson, kommunikationsansvarig på Nyckelviksskolan, 070-577 95 93, Skyddad adress

Uppdaterad: 5 juni 2019
Sidansvarig: