Stort söktryck till attraktiva doktorandtjänster

7 september 2018

Doktorandprogrammet Konst, teknik och design fortsätter att attrahera. Inför våren 2019 har 185 ansökningar kommit in till de fyra doktorandtjänsterna.


Doktorandprogrammet Konst, teknik och design är ett samarbete mellan KTH och Konstfack upprättat i syfte att stärka utbytet mellan konstnärliga och vetenskapliga kunskapsformer. De blivande doktoranderna registreras på KTH, men har sin dagliga verksamhet förlagd till Konstfack.

Förutom deltagande i programmets kursutbud bedriver doktoranderna egna forskningsprojekt med stöd i KTH:s och Konstfacks samlade resurser. Utbildningen erbjuder stora möjligheter till samverkan med forskare och doktorander inom angränsande kunskapsområden och kunskapsmiljöer, liksom till externa partners inom till exempel kultur- och näringsliv, offentlig verksamhet och myndighetssfären. Programmet utgår från övertygelsen om att vi måste tänka om relationen mellan individ, samhälle och miljö för att skapa förutsättningar för en hållbar framtidsutveckling.

Läs mer om doktorandprogrammet Konst, teknik och design här. www.konstfack.se/Forskning/Forskarutbildning/SVENSK-Doktorsprogrammet-Konst-Teknik-och-Design/

Uppdaterad: 7 september 2018
Sidansvarig: