Överklagandenämnden häver anställningsbeslut

28 juni 2018

Konstfack bedöms inte ha ansträngt sig tillräckligt för att säkerställa jämställd representation bland de sakkunniga vid en nyligen skedd tillsättning.

Överklagandenämnden (ÖN) undanröjer Konstfacks beslut att anställa en professor i visuell kommunikation med inriktning mot illustration och bildberättande. Detta eftersom män och kvinnor ska vara jämställt representerade bland de sakkunniga enligt högskoleförordningen. De särskilda skäl som Konstfack har anfört till varför detta inte har uppfyllts ses inte som tillräckliga.

Sammantaget bedömer ÖN att Konstfack inte "gjort sådana ansträngningar för att få fram en manlig sakkunnig som gör att det skulle ha förlegat synnerliga skäl för att de sakkunniga inte skulle vara jämställt representerade".

Överklagandenämnden beslut är en kraftfull påminnelse om att högskoleförordningens krav på jämställdhet bland sakkunniga ska sättas högre än efterfrågad mix av professorskompetens, praktisk yrkeserfarenhet och internationella perspektiv när sakkunniga utses.

Enligt rektor Maria Lantz är beskedet mycket tråkigt för alla berörda:
– Vi kommer att göra om rekryteringsprocessen bland dem som vill kvarstå som sökanden. Vi kommer då att ta in nya sakkunniga och ombesörja att båda könen finns representerade. Däremot kommer vi inte att utlysa anställningen på nytt eftersom vi fanns gott om kvalificerade sökande, säger hon.

– Jag vill samtidigt framhålla att ÖN inte riktar kritik mot de bedömningsgrunder som använts eller mot utlysningen i sig. Detta är värt att nämna då sådan kritik har cirkulerat i vissa medier. ÖN har inte heller gjort någon bedömning av vem som är mest kvalificerad för anställningen. Det är alltså ett av flera steg i processen man riktar kritiken emot, inte mot den som erbjöds tjänsten, avslutar Maria Lantz.

Uppdaterad: 28 juni 2018
Sidansvarig:

Konstfack
LM Ericssons väg 14
126 26 Stockholm
Tel: 08-450 41 00
Kontakta oss

Webbkarta / Cookies

Sociala kanaler
Facebook, Instagram & YouTube

Nyhetsbrev
Senaste nytt, tips om utställningar och mycket mer.