Ny forskningsrapport om designutbildningens framtid

5 september 2018

Med ambitionen att undersöka en möjlig utveckling av specialiseringen Individuell studieplan i design på Konstfack presenteras nu rapporten.


I två år har Konstfack haft finansiering från KK-stiftelsen för att utforska nya utmaningar i de alltmer komplicerade sammanhangen som design engagerar sig i. Och att utifrån detta föreslå hur en framtida designutbildning skulle kunna se ut på Konstfack.

Nu har rapporten "Design beyond service and product – Educating for new vistas of design education" publicerats, signerad professor Bo Westerlund och lektor Katarina Wetter-Edman. Målsättningen har varit att undersöka en möjlig utvidgning och kompletterande utveckling av den nuvarande specialiseringen Individuell studieplan i design, ett av Konstfacks två designrelaterade masterprogram.

Rapporten presenterar bland annat många olika reflektioner kring designkompetenser och några möjliga sätt att gå vidare på Konstfack.

I sammanfattningen sägs bland annat att det finns en stor potential att erbjuda en designutbildning med ett kritiskt förhållningssätt till komplexa sammanhang som t ex hälsovård, hållbar utveckling och social innovation.

Läs rapporten här: konstfack.diva-portal.org/smash/get/diva2:1192210/FULLTEXT02.pdf

Uppdaterad: 5 september 2018
Sidansvarig: