Konstfack fyller 175 år – bidra till en jubileumsbok med minnen i text eller bild!

8 oktober 2018175 år av kamp, glädje och misslyckanden.

2019 smäller det och därför är det hög tid att slå våra kloka ihop. Ett redaktionsråd med representanter från skolans olika delar, med rektor Maria Lantz som ordförande, har satts samman och nu behöver vi hjälp med historier från skolans både förflutna och nutid. Skrivna, ritade och/eller fotade. Vi hoppas att du vill bidra med minnen och anekdoter med koppling till nedanstående kriterier, minnen och anekdoter tänkta att utgöra grunden i en jubileumsbok som ges ut hösten 2019.

Vi ser framför oss en publikation på svenska (med ett slags sammanfattning på engelska separat) som är ett samtida nedslag med kortare historiska referenser och fokus på Konstfacks roll i samhällsutvecklingen, i vardagens besticklåda, på torgen, i miljöerna, debatten, klassrummen och boklådorna. Ibland också med ett framtidsperspektiv.

  • Arbetsnamn: 175 år av kamp, glädje och misslyckanden (det är inte så lätt att driva en konstskola)
  • Generös och bjussig, högt och lågt, allvarlig och rolig
  • Känslan av ett temposkiftande collage att dyka ner i var som helst och finna många olika röster/berättelser
  • Inget självsmekande utan som livet självt är med motgångar och misslyckanden, visa också det som inte var bra – det dråpliga ska komma fram, synliggöras
  • Stort läsvärde och känslan av att detta är unika, personliga historier och betraktelser sammanvävda till en helhet

 

Gör så här:

1) Skriv ner en kort sammanfattning av din idé och ange ungefärligt omfång (textlängd mellan 500 och 5 000 tecken). Du kan också rita, eller bidra med fotografier. Maila materialet till Skyddad adress senast 14 december 2018.

 2) Du kommer att få respons på ditt förslag senast den 31 december 2018. Redaktionsrådet sammanställer ett netto och de skrivna minnena kommer ibland att tolkas av en tecknare/illustratör.

3) Det färdiga materialet levereras senast torsdagen den 28 februari 2019, också detta till Skyddad adress.

4) Boken är planerad att utkomma till Konstfacks 175-årsfest i oktober 2019, dit alla som bidrar naturligtvis är välkomna att hämta sitt ex och tack för hjälpen.


Boken kommer dessutom att bestå av några längre texter som täcker in större tematiska och kronologiska delar samt eventuellt debattartiklar, rektors visioner och misslyckanden, forskningsprojekt, minnesvärda föreläsningar, korta kalenderbitarlistor. Kort sagt ett brett, inspirerande och läsvärt innehåll där din berättelse ingår i kärnan. 

Så tveka inte – skicka in ditt förslag! Vi är på förhand lika förväntansfulla som tacksamma.

Förhoppningsfulla hälsningar från redaktionsrådet!

Uppdaterad: 8 oktober 2018
Sidansvarig: