IBIS välbesökta FoU-dagar åter hösten 2019

7 september 2018

Vi på Institutionen för bild- och slöjdpedagogik (IBIS) är mycket glada över att våra FoU-dagar som årligen arrangeras vecka 44 är efterfrågade. I år behöver vi dock prioritera och spara krafter för institutionens interna arbete – vi antar doktorand, genomgår en granskning, vidareutvecklar utbildningarna med mera. Hösten 2019 återkommer vi med nya angelägna frågor och teman. Varmt välkommen då!

För inspiration och intressanta föreläsningar under detta års vecka 44 rekommenderar vi "Lärarnas forskningskonferens 2018" som arrangeras av Stockholm Teaching & Learning Studies (STLS).

STLS är en samverkansplattform mellan Stockholms stad, Botkyrka kommun, Nacka kommun, Fryshusets gymnasium, Kunskapsskolan och Stockholms universitet med syfte att leda och samordna undervisningsutvecklande ämnesdidaktisk forskning – för, med och av lärare.

Mer info om "Lärarnas forskningskonferens 2018": pedagog.stockholm.se/stockholm-teaching-and-learning-studies/lararnas-forskningskonferens-2018/


Läs om tidigare FoU-dagar på Konstfack.

Uppdaterad: 7 september 2018
Sidansvarig: