Forskarskola i samarbete med HDK, GU och SU

5 december 2018

Konstfack, Göteborgs universitet och Stockholms universitet får 10,7 miljoner kronor från Vetenskapsrådet för inrättandet av en nationell forskarskola i bildpedagogik och slöjdpedagogik.

Felicia Backvik, Utmana klassrummet, 2018


Den Nationella Forskarskolan kommer att drivas som ett samarbete mellan Högskolan för Design och Konsthantverk (HDK) vid GU, Institutionen för data- och systemvetenskap (SU), Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik (SU) och Institutionen för bild- och slöjdpedagogik på Konstfack.

Tanken är att forskarskolan ska bidra till utvecklingen av det för bild och slöjd gemensamma kunskapsområdet visuell och materiell kultur med ny forskning riktad mot skolan. Här ingår framlyftandet av visuell kompetens i enlighet med EU:s 7 nyckelkompetenser liksom hur digitala resurser medverkar i slöjd- och bildämnenas undervisningskulturer.

Fredrik Lindstrand

Fredrik Lindstrand, professor på Konstfack

Var och en av institutionerna planerar att anta två forskarstudenter, som inom ramen för forskarskolan kan ta en filosofie licentiandexamen.

- För Konstfacks del innebär forskarskolan framförallt att vi får fler forskarstuderande, som vi också kommer att ha handledaransvar för, knutna till IBIS. Vi har även utvecklat och ansvarar för några av kurserna som samtliga doktorander i forskarskolan kommer att gå. På så vis innebär forskarskolan som helhet en förstärkning av forskningsmiljön på Konstfack, säger Fredrik Lindstrand, professor på Konstfack.

Uppdaterad: 5 december 2018
Sidansvarig: