Engagera dig nu! Visuella uppmaningar till klimatengagemang i Konstfacks samarbete med Naturskyddsföreningen

19 november 2018

Tredjeårsstudenterna på programmet Grafisk formgivning och illustration gör digital kampanj med visuella tolkningar av Naturskyddsföreningens uppmaning att engagera sig i klimatfrågan.

Bild från animation av Gustav Skoogh och Teresa Kovarova.


Forskningen är entydig – vi måste agera NU om vi ska ha en chans att begränsa den globala uppvärmningen och de konsekvenser den medför – extremväder, havsnivåhöjningar, minskad matproduktion och artutrotning. Listan kan göras lång och till syvende och sist handlar det om mänsklighetens överlevnad – i alla fall på det sätt vi känner våra livsvillkor idag. FN varnar för att vi har tio år på oss att vända den negativa utvecklingen och stora beteendeförändringar krävs. Trots stor medvetenhet kring klimatfrågan fortsätter de flesta av oss att leva som vanligt. Kanske är frågan så stor och komplex, kanske tar känslan av maktlöshet över.

– Det är välkänt att människan har svårt för förändring, bland annat på grund av att det är svårt att visualisera en framtid som vi inte känner till. Här anser jag att visuell kommunikation kan vara behjälpligt, som ett redskap att gestalta det okända, säger Josefine Engström, lektor i illustration och initiativtagare till kursen, och fortsätter:

– Det är ju välkänt att bild är ju ett medium som berör, bilden har en direkt känslomässig inverkan. Vi lever i en tid där vi kommunicerar visuellt i allt större utsträckning. Vi omringas av bilder från morgon till kväll; från våra privata digitala universum till rörliga storbildsannonser på offentliga platser. Därför ökar också vikten av bra visuell kommunikation för att sticka ut från sorlet, tydliggöra komplexa frågor och på så vis inspirera och engagera. På Konstfack, Grafisk formgivning och illustration, utbildar vi experter på just detta, avslutar hon.

– Vi är mycket glada att studenterna från Konstfack engagerar sig i klimatfrågan. I en tid då hoten mot våra ekosystem är större än någonsin tidigare, behövs alla krafter. Genom dessa bidrag får vi nya perspektiv och hoppas nå breda målgrupper med vårt budskap, säger Karin Lexén, generalsekreterare på Naturskyddsföreningen.

Syftet med kampanjen är att inspirera och skapa en vilja hos fler att vara delaktiga i att agera för klimatet och för framtiden. Den kommer att visas på Naturskyddsföreningens hemsida samt i Konstfacks och studenternas sociala mediakanaler från och med den 20 november.

För ytterligare information, kontakta Skyddad adress.

Uppdaterad: 19 november 2018
Sidansvarig: