Vi minns Rosa Taikon – hennes smycken och kamp

8 juni 2017

Rosa Taikon, tidigare student på Konstfack, efterlämnar ett stort arv inte bara i kampen för mänskliga rättigheter utan också i förståelsen av smyckeskonst i Sverige.

Konstfack vill uppmärksamma den före detta studenten Rosa Taikon som har gått bort. Hon började 1961 som specialstudent på Konstfack och kom att bli en av Sveriges viktigaste smyckeskonstnärer. Hennes konstnärskap bestod i smyckena, som är resultat av ett långsamt och fysiskt krävande skapande, jämte kampen för mänskliga rättigheter. Smyckena och kampen.

Rosa Taikons smycken hade ett tydligt eget uttryck i vilket hon kombinerade den sena modernismens formspråk med detaljer från romsk silvertradition. Det är smycken i djärva former med ytor som framhöll materialet. Ytorna smyckade Rosa Taikon med filigran och granalier som igenkännbara från det romska silversmidet.

Studenter och personal på Konstfack hade 2014 det stora privilegiet att få lyssna på Rosa Taikon. Med stor skärpa blandad med humor och generositet höll hon den stora publikens uppmärksamhet i över två timmar. Förutom att återigen berätta den viktiga historien om romer i Sverige, om sin egen familjs villkor och om sin syster Katarinas kamp pratade hon också om sitt eget konstnärskap – något som var ovanligt.

Hennes smycken var i sin distinkta form enastående. Dessvärre var Rosa Taikon också unik som romsk silversmed. En konsekvens av romernas mörka historia i Sverige var att hon vid sin död var den enda kända verksamma romska silversmeden i Sverige.

Rosa Taikon efterlämnar ett stort arv inte bara i kampen för mänskliga rättigheter utan också i förståelsen av smyckeskonst i Sverige. Smyckena finns idag i flera av Sveriges museers samlingar och påminner där inte bara om hennes fantastiska formkänsla och materialkänslighet utan också om en romsk hantverkstradition och de strukturer som marginaliserat den. En viktig del av hennes arv är också att hon idag är ledstjärnan i det arbete som Romska Kulturcentret i Malmö precis har inlett för att revitalisera ett romskt hantverk i Sverige.

Läs artikeln "Rom (zigenare) är inte nomader. Zigensk tradition", som publicerades ursprungligen i katalogen till Rosa Taikons utställning "Zigensk smycketradition" på Nationalmuseum, 23 okt – 23 nov 1969.

Uppdaterad: 8 juni 2017
Sidansvarig: