Rejält ökat söktryck till Konstfacks masterprogram - 34 procents uppgång!

15 februari 2017

Årets ansökningsstatistik för Konstfacks masterprogram visar att antalet kompletta ansökningar är hela 34 procent fler än förra året - totalt 720 sökande.


Idag går cirka 900 studenter på Konstfacks olika program och kurser. Ungefär 140 av dessa studerar på något av de tvååriga masterprogrammen; utbildningar på avancerad nivå. När nu årets ansökningsstatistik är sammanställd visar det sig att antalet kompletta ansökningar (anmälningar efter sista betalningsdatum + inskickade arbetsprover) är hela 33,7 procent fler än förra året - totalt 720 sökande.

Framför allt är det de båda programmen i design (Individuell studieplan i Design samt Rumslig gestaltning), Visuell kommunikation och Konst som attraherar. Men även Keramik & Glas och Ädellab (smycke/corpus) har rönt ett ökat intresse.

Konstfacks rektor Maria Lantz är naturligtvis nöjd:
- Vi vet att våra utbildningar leder till ökat välstånd i många bemärkelser. Dels för samhället - hållbarhetsmässigt, ekonomiskt och kulturellt - och dels för den enskilda utövaren som får fördjupning och breddning och kan utveckla nya metoder och uttryck. Därför har vi ansträngt oss för att nå ut med information om våra program. I detta arbete har alla på Konstfack ansträngt sig, men framför allt studenterna som är våra viktigaste ambassadörer. Jag är mycket glad och tacksam att fler lockas av den kunskapsfördjupning som en masterutbildning innebär eftersom det bidrar till ett bättre samhälle.


Läs om masterprogrammen på Konstfack: www.konstfack.se/Utbildning/Masterprogram/

Uppdaterad: 15 februari 2017
Sidansvarig: