Maja Frögårds halvtidsseminarium

14 februari 2017

Maja Frögård presenterade på sitt välbesökta 50%-seminarium den 9 februari 2017 avhandlingsarbetet "Losing gravity, making sense of a void, Responsibilities in (mutual) engagements between Design and Community Planning".

Från vänster: Maja Frögård och Tuuli Mattelmäki.


Majas arbete utgår ifrån hennes arbete i projektet Decode - Community Design for Conflicting Desires – som syftar till att utveckla tjänster i form av samarbetsplattformar för komplexa planeringsprocesser med fokus på social hållbarhet. Maja Frögård undersöker hur co-designmetoder kan främja social hållbarhet i planeringsprocesser. Fokus är på medborgarnas deltagande och på hur form och materia kan stödja medskapande av kunskap och förståelse mellan olika aktörer i planeringsprocessen.

Huvudhandledare är Bo Westerlund, professor i Industridesign. Opponent vid seminariet var Tuuli Mattelmäki, lektor vid Institutionen för Design, Skolan för Konst, design och arkitektur vid Aaltouniversitetet i Helsingfors.

Uppdaterad: 14 februari 2017
Sidansvarig: