Konstfacksprojekt om KF får medel av Riksbankens Jubileumsfond

13 november 2017

Sara Kristoffersson, forskare och professor i designhistoria på Konstfack, står bakom ett av de elva kommunikationsprojekt som tillsammans tilldelats fyra miljoner kronor av Riksbankens Jubileumsfond.

Foto: Jenny Källman


Syftet med tilldelningen, som hade 52 sökande projekt, är att genom kommunikation och spridande av forskningsresultat öka kunskapen om forskning samt att stärka humaniorans och samhällsvetenskapens ställning.

Sara Kristofferssons pågående forskningsprojekt, finansierat av Ridderstads stiftelse, som nu ska kommuniceras bredare heter "Ett varumärke för alla. Om det kooperativa förbundets design och reklam".

– För mig som forskare är den tredje uppgiften viktig och det är en självklar önskan att mina resultat ska nå ut brett. Syftet är att göra en utställning på ArkDes med forskningsprojektet, berättar Sara Kristoffersson.

Uppdaterad: 13 november 2017
Sidansvarig: