Konstfacks ämneslärarutbildning har få avhopp

17 oktober 2017

Av 20 undersökta lärosäten har Konstfack näst högst kvarvaro på ämneslärarutbildningar, enligt UKÄ:s rapport "Tidiga avhopp från högskolan" (okt 2017).

Enligt UKÄ-rapporten har Konstfacks ämneslärarutbildningar termin 6 en kvarvaro på 62 procent.

Förklaringen kan ligga i att lärarutbildningen på Konstfack kan beskrivas som en liten, sammanhållen utbildning. Det innebär att Konstfack själva ansvarar för och genomför samtliga kurser i utbildningarna – med ett undantag för specialpedagogik där man samarbetar med Stockholms universitet.

- På stora lärosäten ges lärarutbildningarnas kurser av olika institutioner med följd att de involverade lärarna har lite kontakt med varandra, säger Lisa Öhman, prefekt på Institutionen för bild- och slöjdpedagogik.

Enligt Lisa Öhman finns det stora fördelar med att vara en sammanhållen utbildning - som det är på Konstfack.

- Då vi har möjlighet att låta olika kompetensområden och lärare mötas och samarbeta på kursnivå. Det ger såväl lärare som studenter möjligheter att få syn på, delta i och påverka utbildningens helhet. Hos oss på Konstfack är läraruppdraget tydliggjort från första dagen studenterna öppnar dörren till våra korridorer, säger Lisa Öhman.


Läs hela rapporten här (pdf).

Uppdaterad: 17 oktober 2017
Sidansvarig: