Konstfack bidrar till fri och viktig lek

29 maj 2017

Konstfack c/o Västerås konstmuseum med utställningen "Den fria leken" om frihetsbegreppet i relation till människans lek. Invigning torsdagen den 1 juni kl 18.


Välkommen att tillsammans med kulturminister Alice Bah Kuhnke inviga utställningen "Den fria leken", Västerås konstmuseum, torsdagen den 1 juni kl 18.

I leken testar vi våra begränsningar, här utvecklas våra sociala färdigheter och förståelse för omvärlden. Samtidigt ligger lekens fantasivärld utanför verklighetens normer och rutiner, den fungerar snarare som en outtalad överenskommelse mellan deltagare, ett självreglerande system som rör sig obehindrat mellan dröm och verklighet. Leken är därmed en unik frizon som befinner sig i gränslandet mellan att vara ett pedagogiskt instrument för anpassning och en radikal modell för frigörelse. Det är därför inte konstigt att pedagoger, sociologer, konstnärer, men även näringsliv har inspirerats av lekens förmåga att locka fram människans inneboende kreativitet, och samtidigt fungera som en spegel mot samtiden.

I utställningen Den fria leken, curerad av Katrin Ingelstedt, visas konstverk av Johanna Billing (lektor i konst på Konstfack), Gabo Camnitzer, Mats Eriksson Dunér, Priscila Fernandes, Adelita Husni-Bey, Jacob Kirkegaard och Alicja Rogalska. Samtliga verk har leken som utgångspunkt och konstnärerna har på olika sätt utforskat frihetsbegreppet i relation till människans lek. Verken visar olika förhållningssätt till barnets frihet och kreativitet, där leken fungerar som kommunikation, ett tillstånd där personliga, förtroliga berättelser kan avläsas.

Som en del i utställningen presenteras också verk av Konstfackstudenterna Linnea Hansander, Caroline Joo, Joel Widerberg och Jonas Karén från kandidat- och masterprogrammen i konst. Dessa deltog i kursen Ballongen: Sociala praktiker och platsens betydelse som genomfördes på Konstfack under hösten 2016 och våren 2017.

Medverkande konstverk relaterar även till ett historiskt material i form av två händelser med en stark samhällsförändrande drivkraft i svensk lekhistoria; konstaktionerna Modellen. En modell för ett kvalitativt samhälle på Moderna Museet (1968) och dess efterföljare Ballongen på Råby (1969). Utställningen Den fria leken avslutar det tvååriga sociala konstprojektet Ballongen – lek på riktigt, där samtidskonstnärer tillsammans med barn och unga har undersökt nya ytor för lek och fritt skapande i stadsdelen Råby, Västerås.

Till öppningen släpps även boken Modellen, Ballongen och konsten som aktion i samarbete med Konstfrämjandet Västmanland, Västmanlands läns museum, Konstfrämjandet och Konstfack.

Den fria leken pågår till den 27 augusti. Konstfack c/o Västerås konstmuseum.

Uppdaterad: 29 maj 2017
Sidansvarig: