Jenny Richards och Erik Sandelin nya doktorander på KTD-programmet

1 mars 2017

Doktorandprogramet som Konstfack och Kungliga Tekniska Högskolan startade tillsammans 2014 har två nya doktorander: Jenny Richards och Erik Sandelin.

Konst, teknik och design är det doktorandprogram som Konstfack och Kungliga Tekniska Högskolan startade tillsammans 2014 med syfte att stärka utbytet mellan konstnärliga och vetenskapliga kunskapsformer.

Intresset har sedan starten varit stort: till de första fem tjänsterna sökte 226 personer och denna gång, till den andra utlysningen, var antalet 159. Av dessa välkomnas Jenny Richards och Erik Sandelin med projekten Outsourcing the Body respektive Living Things. Design Beyond Human Exceptionalism.


Curatorn och skribenten Jenny Richards forskningsområde är materiella kulturer.
Hennes praktik drivs av ett intresse för dagens arbetspolitik som ett sätt att bättre förstå historiska arbetsprocessförändringar och effekterna av dessa på våra kroppar och våra liv. Outsourcing the Body bygger på Arlie Hochschilds bok The Outsourced Self: Intimate Life in Market Times och på hennes betydande forsking om hur utkontrakteringen har påverkat våra liv – från surrogatmoderskap till internetdejting.

Det som Hochschild lägger fram och som Jenny Richards ämnar undersöka genom sitt projekt är följande: Om vi utvidgar konceptet utkontraktering från att handla om anlitandet av någon annan för att göra ett jobb vi själva inte kan eller vill utföra, kan det då bli ett användbart verktyg för att förstå på vilka sätt vi sätter olika delar av våra egna kroppar i arbete?


Erik Sandelin är interaktionsdesigner, ljudkonstnär, grundare av och verksam i innovationsföretaget Unsworn Industries. Han forskar inom designdriven kunskapsproduktion och hans forskningsintressen kretsar runt formgivarens inblandning i de intimt sammanflätande förhållandena mellan mänskliga och ickemänskliga liv genom digitala, biologiska och andra teknologier.

Frågeställningar som kommer att undersökas i projektet Living Things. Design Beyond Human Exceptionalism är till exempel: Hur kan vi skapa med, och för, ickemänskliga subjekt? Hur kan formgivare skapa prototyper av och konkretisera det posthumana vardagslivet? Hur skulle en ickeantropocentrisk designpraktik kunna se ut?


Jenny Richards och Erik Sandelin – välkomna till KTD-programmet på Konstfack och KTH!

Uppdaterad: 1 mars 2017
Sidansvarig: