Gör en översyn av svensk fotografi nu!

10 maj 2017

Detta är rubriken i en debattartikel i Svenska Dagbladet onsdagen den 10 maj, signerad av ett 40-tal representanter för svensk fotografi, bland dessa Gunilla Muhr, prefekt på Institutionen för konst och Svante Larsson, lektor på samma institution.

I artikeln påminns om det tidigare framförda kravet på den statliga översyn av det nationella ansvaret för den fotografiska stillbilden. Ett krav som lämnats utan handling. Och som bland annat handlar om att ta hand om vårt gemensamma fotografis­ka kulturarv.

Artikelförfattarna vill att en långsik­tigt hållbar lösning för att säkra den fotografiska bildens historia och forma dess utveckling skapas. För detta anser de att kultur- och demokratiminis­ter Alice Bah Kuhnke snarast bör göra en statlig översyn av det fotografiska fältet.

I denna föreslås att ett antal punkter belyses, till exempel det övergripande institutio­nella ansvaret för arkiv, bibliotek och museer, översikt/inventering av pri­vata samlingar, kommersiella bildarkiv och samlingar inom näringslivet samt en handlingsplan där sam­lande, forskning och publika pre­sentationer utgör viktiga hörn­stenar.

Läs artikeln i sin helhet här: www.svd.se/en-oversyn-av-fotografin-nu/i/senaste/om/kultur

Uppdaterad: 10 maj 2017
Sidansvarig: