Konstfack visar upp forskning i Venedig

10 april 2017

På årets Venedigbiennal finns flera representanter från Konstfack på plats; forskaren Behzad Khosravi Noori, och professorerna Magnus Bärtås och Loulou Cherinet.

Accessing Utopia


Accessing Utopia är namnet på en videoinstallation som presenterar empiriskt material från ett pågående konstnärligt forskningsprojekt. I detta projekt samarbetar Behzad Khosravi, konstnär och doktorand på Konstfack och René León Rosales, forskningsledare på Mångkulturellt centrum. Installationen är baserad på intervjuer med svenska aktivister med minoritetsbakgrund som varit drivande inom organisationer som på olika sätt arbetat för större social jämlikhet och mot rasismens olika uttryck i samhället, ofta med bas i de mest socioekonomiskt utsatta stadsdelar i svenska städer.

Genom att använda konstnärliga forskningsmetoder vill projektet iscensätta en berättelse om aktivism i en hyperpolitiserad kontext, genom att undersöka informanternas egen förståelse av sin aktivism, synliggöra paralleller och skillnader, för att därigenom också synliggöra deras politiska subjektivitet. Genom de unga aktivisterna berättelser om och från det samtida Sverige och dess nuvarande politiska komplexitet, arbetar projektet också med lyssnandets politik som en metod att engagera betraktaren. Det försöker genom konsten och dess materialitet iscensätta en visibilisering - det vill säga en visuell produktion av tystnader, lyssnande och artikulationer - av de strukturer som ger mening åt informanternas identifikationer och motidentifikationer.

Installationen arbetar här med dialog som ett centralt tillvägagångssätt, då verket är ett resultat av en pågående dialog mellan aktivister som arbetare med liknande frågor men inte alltid utifrån samma förståelse av problemen, eller metoder att angripa dem. Det är också resultat ur en dialog mellan två forskare med olika bakgrunder och från olika forskningstraditioner.

Som en polyfonisk flerkanalig videoinstallation behandlar Accessing Utopia därmed frågor om institutionell ojämlikhet, strukturell diskriminering och samhällelig kunskapsproduktion. Det argumenterar för vikten av kritiska perspektiv på de maktstrukturer som villkorar kunskapsproduktion i samhället för att förstå vår samtid.


I paviljongen medverkar också Magnus Bärtås, professor på Konstfack. Loulou Cherinet, även hon professor på Konstfack, presenterar ett projekt i den bosnien-hercegovinska paviljongen.

Venedigbiennalen 2017 pågår från 11 maj till 15 oktober: www.labiennale.org

Uppdaterad: 10 april 2017
Sidansvarig: