Matt Smith – ny professor i konsthantverk

18 maj 2017

Konstnären, curatorn och historikern Matt Smith är ny professor i konsthantverk med särskilt fokus på keramik och glas.


Med hjälp av lera och referenser till denna utforskar Matt Smith hur kulturorganisationer fungerar genom institutionskritik och konstnärsinflytande. Från oktober 2015 till mars 2016 var han Ceramics Resident vid Victoria & Albert Museum. Han tog sin doktorsexamen vid University of Brighton i mars 2016 med en avhandling om skärningspunkten där modern konsthantverkspraktik möter queeridentitet. Matt Smith är för närvarande gästande hedersdoktor vid School of Museum Studies på University of Leicester. Han är även involverad i utbildnings- och konsulttjänster för organisationen National Trust inom det så kallade Prejudice and Pride-programmet som utforskar HBTQ-narrativ bland stiftelsens egendomars historia.

– Konsthantverk kan ibland fokusera för mycket på skapande och process på bekostnad av konceptuella idéer och tänkande. Jag drogs till den här tjänsten på Konstfack eftersom normkritiken var en så central del av processen. Jag intresserar mig för hur konsthantverket, i en värld full av massproduktion, tillåter konstnären att tala om många olika saker och skapa rum för individualitet – både när det gäller objekt och tänkande. I min egen praktik har jag använt konsthantverket för att reflektera över allt ifrån HBTQ-identiteter till postkolonialism och klass. Att uppmuntra och avsätta tid för kritiskt tänkande under kursen utöver det konstnärliga skapandet kommer att vara en intressant aspekt av arbetet, säger Matt Smith som ser det som sitt främsta mål i egenskap av professor att främja en stödjande miljö där både studenter och personal kan utvecklas, utmana sig själva och ta risker.

– Som lärare får vi en chans att uppmuntra nästa generation konstnärer och jag ser verkligen fram emot att hjälpa till att förse dem med de färdigheter de behöver för att uppnå sin fulla potential, förklarar han som främst kommer att verka på masterprogrammet CRAFT!.

Maria Lantz, rektor på Konstfack:
– Jag är otroligt glad att Matt Smith sällar sig till vår personal eftersom han är en av de mest intressanta keramikkonstnärerna idag och även en utmärkt lärare. Jag känner att hans dubbla roll som konstnär/curator är särskilt intressant och jag är säker på att denna kombination kan ge våra studenter och fakultetsmedlemmar ett nytt perspektiv på konsthantverk.

För mer information: mattjsmith.com


CRAFT! är ett program där konsthantverket ses som en relevant metod för att ifrågasätta och utmana samtiden. Olika metoder och verktyg används för kritisk undersökning, framställning och gestaltning. Programmet präglas av ett socialt engagemang förankrat i ett konsthantverk som positionerar sig mellan och bortom traditionella gränser.

Uppdaterad: 18 maj 2017
Sidansvarig: