Lediga anställningar

Personuppgiftsbehandling vid rekrytering
Konstfack (org.nr. 2021001199) är personuppgiftsansvarig för behandling av de personuppgifter som ingår i din ansökan. Konstfack behandlar personuppgifter i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679. Dessa regler kallas nedan för dataskyddsförordningen (General Data Protection Regulation, GDPR): Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679

Inkommen och upprättad (registrerad) ansökan är en allmän handling. Alla som begär ut denna handling kan därmed ta del av dina personuppgifter, om inte sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) hindrar detta. Vid anställning av lektorer och professorer inhämtas även sakkunnigutlåtanden, som även de utgör allmänna handlingar.

Deltagande i rekryteringsprocessen och fackliga företrädare får automatiskt ta del av sökandes handlingar via vårt rekryteringssystem.

Din ansökan, bilagor och de mejl som skickas i ärendet gallras (raderas/destrueras) efter två år i enlighet med Riksarkivets föreskrifter (RA-FS 2004:1, RA-MS 2005:31). För dig som erbjuds anställning bevaras ansökan och bilagor (inkl sakkunnigutlåtanden) i din personalakt hos HR-enheten. Handlingar rörande överklagan bevaras.

Om du har frågor om dataskydd kan du alltid kontakta aktuell handläggare för ärendet eller Skyddad adress.

Ladda ner och läs
Anställningsordning för anställning av lärare, doktorand, assistent och amanuens.pdf

Utdrag ur lokalt arbetstidsavtal för lärare


Om du har du frågor om att jobba på Konstfack så kan du mejla din fråga till Skyddad adress.

Uppdaterad: 11 oktober 2010
Sidansvarig: Johan Karmhed