Konstfack
LM Ericssons väg 14
Box 3601, 126 27 Stockholm
Tel: 08-450 41 00
Kontakta oss

Webbkarta / Cookies / Dela med dig

Uppdaterad: 10 februari 2014

Drapering, grund, 3 hp

Grundkurs i drapering samt dekonstruktion som modeteori.

Kurskod: TXKY09

Målgrupp
Yrkesverksamma konstnärer och designers.

Kursstart och slutvecka: v 23-24, 2014

Lärandemål
Efter avslutad kurs ska studenten kunna
- reflektera över dekonstruktion som modeteori och utforska förhållande mellan kläder, människokroppen och identitet
- lära sig draperingsteknik som tredimensionell och fullskalig skiss för att hitta ett personligt uttryck
- gestalta en prototypsframtagning i toile med draperingsteknik som individuella experiment

Kursens innehåll
Introduktion/föreläsning om dekonstruktion (engelska)
Filmvisning: Yohji Yamamoto
Undervisning i drapering: gemensamma genomgångar
Formulering av egen projektskrivning i muntlig, skriftlig och visuell form
Seminarium "Eget val av designer eller konstnär som referens"
Eget arbete med individuell handledning
Examination av arbetsresultat på sista dagen av kursen

Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen
Särskild behörighet: Grundkunskap i kläddesign och mönsterkonstruktion.

Urval: 2/3 högskolepoäng (1-165 hp), 1/3 portfolio

Antal studieplatser: 12

Examination
Avslutande gruppgenomgång: Examination av arbetsresultat på sista dagen av kursen.
För kursen används betygskalan Underkänd, Godkänd.

Studietid, studietakt och studieform
Kurstid: v 23-24, 2014
Studietakt: heltid
Kursstart: Måndagen den 2 juni, 2014

Plats: Konstfack

Undervisningsspråk: Svenska och engelska

Institution: Institutionen för Design, Konsthantverk och Konst

Kursplan: TXKY09_drapering_3hp_mm.pdf 

Anmälan
Sista datum för ansökan och arbetsprover:
15 april 2014 (skall vara Konstfack tillhanda).
Sista datum för komplettering av intyg är 23 april 2014.
Sena anmälningar handläggs endast i mån av plats.

Anmälningsblankett: Anmälningsblankett - Drapering grund 3 hp.pdf

Handlingar som ska bifogas anmälan
- Bifoga intyg som styrker din behörighet (vidimerad kopia på examensbevis samt kursutdrag)
- Beskriv yrkesverksamhet och konstnärlig inriktning samt motivering till att gå kursen
- Bifoga bilder eller portfolio (max fem sidor)
- Bifoga personbevis

Skicka anmälan per post till
Pia Schenkmanis Rämö
Konstfack
Box 3601
126 27 Stockholm

Kursansvarig lärare: Kumi Edström Kawaji, Skyddad adress

Ytterligare upplysningar
Mer information kan du få av Pia Schenkmanis Rämö, Skyddad adress, tel 08-450 41 80.

Uppdaterad: 21 december 2011
Sidansvarig: Pia Schenkmanis Rämö