Utbildningsplan

Utbildningsplanen är ett övergripande dokument som anger utbildningens mål, huvudsakliga innehåll, omfattning och vem som är utbildningsanordnare. Utbildningens mål och innehåll konkretiseras sedan i kursplanerna.  

Utbildningsplan gäller studenter antagna fr o m 2010-11.pdf

Uppdaterad: 18 februari 2011
Sidansvarig: Ayda Lund