Keramik & Glas, 180 hp

Kandidatprogrammet Keramik & Glas ger grundläggande kunskaper för att verka som yrkesverksam inom området konsthantverk, keramik och glas.

Konsthantverket är en unik plattform att ställa frågor från och att visa på alternativ till vår samtid, både i handling och resultat. Verkstäderna är basen i utbildningen. Hur vi sedan formulerar och kommunicerar våra arbeten blir den stora utmaningen.

Utbildningens mål är att du ska utveckla praktisk skicklighet, kritisk och analytisk förmåga och konstnärlig integritet. Kandidatutbildningens tre år innebär en stegvis progression från fokus på material och teknik mot ett allt mer självständigt och komplext arbete inom området. Fältet bli alltmer internationellt orienterat och som förberedelse för det uppmuntrar vi dig att söka internationellt utbyte under din studietid.

Vi erbjuder välutrustade verkstäder för praktiskt arbete i keramik och glas. Keramikverkstaden består av gips- och ugnsrum, glasyrlaboratorium, en stor allmän yta med plats för gjutning, modellering, drejning och glasering samt lerbearbetningsrum. Glasverkstaden innehåller en hytta för glasblåsning, planglas, ugnsgjutning, slumping-, fusingtekniker, samt en kallglasverkstad för slipning, blästring och gravering. Du får även tillgång till trä-, metall- och skulpturverkstäder.

Våra lärare är mycket kvalificerade och under utbildningen fungerar de som handledare utifrån sina respektive kompetenser. Du studerar även konst-, design- och konsthantverkshistoria och teori tillsammans med studenter från andra utbildningar.

Utbildningen varvar teori och praktik och genomsyras av att du uppmuntras till självständigt kritiskt tänkande och skapande. Undervisningen förankras till omvärlden med hjälp av gästlärare, externa föreläsare och yrkesverksamma lärare. Vi eftersträvar ett aktivt och medvetet förhållningssätt till den egna praktikens utveckling i dialog med både samhället och området.

Poäng och studieform
180 högskolepoäng (3 år), helfart, dagtid.

Examen: Konstnärlig kandidatexamen

Efter studierna
Många konstnärer arbetar som egna företagare. Arbetsfältet varierar; allt från egna projekt, konstnärliga uppdrag för offentlig verksamhet till undervisning inom konstområdet.

Behörighet och urval
Grundläggande behörighet för högskolestudier. Urval görs på konstnärlig grund och baseras på arbetsprover, skriftlig motivering och intervju. Läs mer om behörighet och urval här.

 Arbetsprover skickas digitalt
Förutom att anmäla dig via www.antagning.se, ska du skicka arbetsprover digitalt. Om du söker till mer än en utbildning vid Konstfack måste du skicka in arbetsprover för varje utbildning som du söker. Alla arbetsprover ska skickas in digitalt.
Obs! Du kan alltså varken skicka in eller lämna fysiska arbetsprover på Konstfack. Arbetsprover som avviker från våra anvisningar behandlas inte. Läs mer om hur du skickar in arbetsprover.


Arbetsprov inför antagning till hösten 2014

Du ska skicka in två (2) PDF-filer.

En (1) PDF-fil med max 20 sidor döpt "förnamn_efternamn_bild.pdf" som innehåller:
• Maximalt tio (10 st) bildfiler av 3-dimensionella objekt du har tillverkat i glas, keramik eller annat material.

• Maximalt fem (5 st) bildfiler av originalteckningar/målningar/skisser du tillverkat.

• Maximalt fem (5 st) bildfiler av idéer/utkast/processer och projekt/arbeten du själv har initierat och genomfört.


En (1) PDF-fil med max 4 sidor döpt "förnamn_efternamn_text.pdf" som innehåller:

Sidan 1: Kronologisk CV med årtal på det viktigaste du har gjort sedan gymnasiet fram till idag

Sidan 2: Information om bildmaterialet så som storlek, teknik, material, tillverkningsår osv, numrerat efter sidorna i bild-pdf

Sidan 3: Skriftlig reflektion över inskickat bildmaterial (maximalt antal tecken 1500)

Sidan 4: Skriftlig motivering till varför du vill studera på Kandidatprogrammet Keramik & Glas, och en beskrivning av hur du arbetar/vill arbeta inom fältet för Konsthantverk (maximalt 1500 tecken).


Tekniska specifikationer
Antagningsgruppen kommer att ta del av en projicerad bild av PDF-filerna. Tänk på att helheten ska gå fram och arbeta ej för detaljerat med sidorna. För att vi ska kunna bedöma arbetsprover korrekt är det mycket viktigt att alla sökande följer dessa tekniska specifikationer:

Filformat: PDF
Format på PDF-filerna: A4 (stående eller liggande).

Du ska skicka två (2) PDF-filer döpta enligt instruktionen.
PDF-filerna ska ej lösenordskyddas.

Viktiga datum
Anmälan senast 3 mars 2014
Arbetsprov senast 3 mars 2014
Komplettering av meriter: 14 mars 2014
Intervjuer: april 2014
Besked om antagning: maj 2014
Utbildningsstart: september 2014

Examensarbeten
2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007   2006

Mer information
Tania Alyhr
Skyddad adress
08-450 42 70

Läs mer
Utbildningsplan för kandidatprogrammet Keramik och Glas, 180 hp

Kursplaner för kandidatprogrammet Keramik & Glas, 180 hp

Läs mer om utbildningen här.

Uppdaterad: 7 oktober 2010
Sidansvarig: Webmaster