Stipendiefond för globala förmågor

4 april 2012

Med anledning av att Ivar Björkman slutar som rektor på Konstfack efter nio år, påbörjas insamlingen till en stipendiefond.

Ivar Björkmans stipendiefond för utländska studenter ska bidra till att möjliggöra för utländska studenter att studera på Konstfack.

Fondens ändamål ligger i linje med de strävanden som kännetecknat Ivar Björkmans arbete under sina år som rektor; Att göra Konstfack till en global konstnärlig högskoladär förmågan och ambitionen premieras oavsett var man kommer ifrån.

Alla bidrag är välkomna och varje bidragsgivare kommer att omnämnas i skrift vid stipendieutdelning.

Bidrag kan sättas in på PlusGiro: 18 35 86-7.

För mer information vänligen kontakta informationsansvarig Mabel Selin, tel 08-450 41 14, e-post Skyddad adress.

Ivar Björkman. Foto: Per Kristiansen
Ivar Björkman
Rektor på Konstfack 2003–2012

Uppdaterad: 4 april 2012
Sidansvarig: