Maria Lantz ny rektor vid Konstfack från 1 juni

9 februari 2012

Pressmeddelande: Regeringen har idag anställt lektor Maria Lantz som rektor vid Konstfack. Anställningen avser perioden 1 juni 2012 till och med den 31 maj 2018.

Maria LantzMaria Lantz är sedan tolv år anställd som lektor vid Kungl. Konsthögskolan i Stockholm. Hon arbetar på avdelningen MejanArc där arkitekter, formgivare och konstnärer vidareutbildar sig och där hon ansvarar för projektutbildningen Konst+Arkitektur.

Sedan 2008 är Maria Lantz prorektor på Kungl. Konsthögskolan och ingår i dess ledningsgrupp. Hon har varit ordförande i högskolans KU-nämnd sedan 2009. Vid sidan av arbetet på Kungl. Konsthögskolan är hon verksam som forskare, kritiker och konstnär/curator.

Konstfacks högskolestyrelse var enig, då den i mitten av december 2011, beslutade att föreslå Regeringen att utse Maria Lantz som ny rektor vid Konstfack.

Maria Lantz efterträder Konstfacks nuvarande rektor Ivar Björkman.

Uppdaterad: 9 februari 2012
Sidansvarig: