Konstfack
LM Ericssons väg 14
Box 3601, 126 27 Stockholm
Tel: 08-450 41 00
Kontakta oss

Webbkarta / Cookies

Uppdaterad: 18 december 2014
Sidansvarig: Anna Jorsell

Tillsatta jobb

Här finns de anställningar som tillsatts på Konstfack de senaste tre veckorna.

Aktuella anslag

Rektor har beslutat att förlänga Sarah Degerhammars anställning som Forskningsassistent med placering vid Institutionen DKK på 20 procent av heltid fr.o.m. 2015-02-25 och tillsvidare dock längst t.o.m. 2015-08-24. Dnr: PER 2014/237. Anslogs 2014-12-16.

Prefekt har beslutat att anställa Nina Westman som Koordinator med placering vid Institutionen DKK på 30 procent av heltid fr.o.m. 2014-12-01 och tillsvidare dock längst t.o.m. 2015-05-31. Dnr: PER 2014/235. Anslogs 2014-12-16.

Prefekt har beslutat att förlänga Katarina Sjögrens anställning som Gästlärare med placering vid Institutionen DKK på 30 procent av heltid fr.o.m. 2015-03-10 och tillsvidare dock längst t.o.m. 2015-06-30. Dnr: PER 2014/233. Anslogs: 2014-12-11

Rektor har beslutat att förlänga Niklas Billströms anställning som Tillförordnad biträdande prefekt med placering vid Institutionen DKK på 100 procent under perioden 2015-01-01 och tillsvidare dock längst t.o.m. 2015-06-30. Dnr. PER 2014/236. Anslogs: 2014-12-11.

Prefekt har beslutat att förlänga Hlin Gudlaugsdottirs anställning som Gästlärare vid Institutionen DKK på 75 procent av heltid fr.o.m. 2015-01-01 och tillsvidare dock längst t.o.m. 2015-06-30. Dnr: PER 2014/231. Anslogs: 2014-12-11

Prefekt har beslutat att förlänga Sara Kaamans anställning som Gästlärare vid Institutionen DKK på 25 procent av heltid fr.o.m. 2015-01-01 och tillsvidare dock längst t.o.m. 2015-06-30. Dnr: PER 2014/234. Anslogs: 2014-12-11

Prefekt har beslutat att förlänga Caroline Höviks anställning som Personaladministratör vid Institutionen DKK på 50 procent under perioden 2015-02-01 och tillsvidare dock längst t.o.m. 2015-06-30. Dnr: PER 2014/232. Anslogs: 2014-12-11.

Rektor har beslutat att anställa Behzad Khosravi Noori som Doktorand vid Institutionen DKK på 100 procent av heltid fr.o.m. 2015-01-12 och tillsvidare dock längst t.o.m. 2016-01-11. Dnr: PER 2014/206. Anslogs 2014-12-08.

Prefekt har beslutat att förlänga Magnus Liljedahls anställning som Tekniker vid Institutionen DKK på 50 procent av heltid fr.o.m. 2015-01-01 och tillsvidare, dock längst t.o.m. 2015-08-31. Dnr: PER 2014/225. Anslogs 2014-12-05.

Personalchef har beslutat att anställa Berit Liljedahl som Lönehandläggare med placering vid personal på 100 procent av heltid fr.o.m. 2014-12-01 och tillsvidare. Dnr: PER 2014/222. Anslogs 2014-12-03.

Prefekt har beslutat att anställa Jenny Dahlstedt som Utbildningsadministratör med placering vid Intitutionen BI på 100 procent av heltid fr.o.m. 2015-01-01 och tillsvidare, dock längst t.o.m. 2015-08-31. Dnr: PER 2014/223. Anslogs 2014-12-03.

Prefekt har beslutat att anställa Annika Sandahl som Adjunkt med placering vid Institutionen BI på 80 procent av heltid fr.o.m. 2015-01-01 och tillsvidare, dock längst t.o.m. 2019-12-31. Dnr: PER 2014/224. Anslogs 2014-12-03.

Att överklaga
Beslut som anges under aktuella anslag nedan kan överklagas hos Överklagandenämnden för högskolan (ÖNH).

Skrivelsen med överklagandet skall ha inkommit till Konstfack, Box 3601, 126 27 Stockholm, inom tre veckor från det datum då beslutet anslogs.

I skrivelsen skall anges, dels beslutet som skall överklagas (diarienummer), dels den ändring som begärs.

Uppdaterad: 11 december 2014
Sidansvarig: Anna Jorsell