Konstfack
LM Ericssons väg 14
Box 3601, 126 27 Stockholm
Tel: 08-450 41 00
Kontakta oss

Webbkarta / Cookies / Dela med dig

Uppdaterad: 18 september 2014
Sidansvarig: Anna Jorsell

Tillsatta jobb

Här finns de anställningar som tillsatts på Konstfack de senaste tre veckorna.

Aktuella anslag

Prefekt har beslutat att anställa Stuart Mayes som Gästlärare med placerng vid DKK på 20 procent av heltid fr.o.m. 2014-09-01 och tillsvidare, dock längst t.o.m. 2014-12-31. Dnr PER 2014/170. Anslogs 2014-09-18. 

Prefekt har beslutat att anställa Anna Källblad som Gästlärare med placerng vid DKK på 20 procent av heltid fr.o.m. 2014-09-01 och tillsvidare, dock längst t.o.m. 2014-12-31. Dnr PER 2014/169. Anslogs 2014-09-18. 

Rektor har beslutat att anställa Agneta Linton som Adjungerad Professor med placering vid DKK på 40 procent av heltid fr.o.m. 2014-09-01 och tillsvidare dock längst t.o.m. 2017-08-31. Dnr PER 2013/167. Anslogs 2014-09-16.

Prefekt har beslutat att anställa Thomas Laurien som Gästlärare med placering vid BI på 15 procent av heltid under perioden 2014-08-01 och tillsvidare dock längst t.o.m. 2015-01-31. Dnr PER 2014/164. Anslogs 2014-09-11.

Prefekt har beslutat att anställa Åsa Pärson som Gästlärare med placering vid DKK på 30 procent av heltid under perioden fr.o.m. 2014-09-01 och tillsvidare dock längst t.o.m. 2014-12-31. Dnr PER 2014/162. Anslogs 2014-09-09.

Prefekt har beslutat att anställa (vikariat) Andreas Gaunitz som adjunkt vid institutionen DKK på 50 procent under perioden fr.o.m. 2014-09-15 och tillsvidare dock längst t.o.m. 2014-12-31. Dnr PER 2014/158. Anslogs 2014-09-02.

 

Att överklaga
Beslut som anges under aktuella anslag nedan kan överklagas hos Överklagandenämnden för högskolan (ÖNH).

Skrivelsen med överklagandet skall ha inkommit till Konstfack, Box 3601, 126 27 Stockholm, inom tre veckor från det datum då beslutet anslogs.

I skrivelsen skall anges, dels beslutet som skall överklagas (diarienummer), dels den ändring som begärs.

Uppdaterad: 18 september 2014
Sidansvarig: Anna Jorsell