Konstfack
LM Ericssons väg 14
Box 3601, 126 27 Stockholm
Tel: 08-450 41 00
Kontakta oss

Webbkarta / Cookies

Uppdaterad: 17 mars 2015
Sidansvarig: Anna Jorsell

Tillsatta jobb

Här finns de anställningar som tillsatts på Konstfack de senaste tre veckorna.

Aktuella anslag

Prefekt har beslutat att anställa Petra Bauer som Gästlärare med placering vid Institutionen Konst på 20 procent av heltid fr.o.m. 2015-03-01 och tillsvidare dock längst t.o.m. 2015-08-31. Dnr: KF2015/VO2P/48. Anslogs 2015-03-17.

Prefekt har beslutat att anställa Karin Hermansson som Adjunkt i konsthantverk med inriktning keramik och glas, med placering vid DKK på 10 procent av heltid fr.o.m. 2015-03-01 och tillsvidare dock längst t.o.m. 2016-02-29. Dnr: KF2015/VO2P/16. Anslogs 2015-03-12.

Prefekt har beslutat att förlänga Thomas Karlssons anställning som Adjunkt med placering vid Institutionen Konst på 50 procent av heltid fr.o.m. 2015-07-01 och tillsvidare dock längst t.o.m. 2019-06-30. Dnr: KF2015/VO2P/43. Anslogs 2015-03-12.

Rektor har beslutat att anställa Adam Bergholm som Doktorand med placering vid Institutionen DKK på 100 procent av heltid fr.o.m. 2015-02-23 och tillsvidare dock längst t.o.m. 2016-02-22. Dnr: KF2015/VO2P/42. Anslogs 2015-02-26.

Rektor har beslutat att anställa Loove Broms som Lektor med placering vid Institutionen DKK på 20 procent av heltid fr.o.m. 2015-02-16 och tillsvidare dock längst t.o.m. 2015-06-30. Sedan går anställningen över i 40 procent av heltid fr.o.m. 2015-07-01 och tillsvidare dock längst t.o.m. 2016-02-15. Dnr: PER 2014/106. Anslogs 2015-02-26.

 

Att överklaga
Beslut som anges under aktuella anslag nedan kan överklagas hos Överklagandenämnden för högskolan (ÖNH).

Skrivelsen med överklagandet skall ha inkommit till Konstfack, Box 3601, 126 27 Stockholm, inom tre veckor från det datum då beslutet anslogs.

I skrivelsen skall anges, dels beslutet som skall överklagas (diarienummer), dels den ändring som begärs.

Uppdaterad: 17 mars 2015
Sidansvarig: Anna Jorsell