Konstfack
LM Ericssons väg 14
Box 3601, 126 27 Stockholm
Tel: 08-450 41 00
Kontakta oss

Webbkarta / Cookies

Uppdaterad: 27 november 2014
Sidansvarig: Anna Jorsell

Tillsatta jobb

Här finns de anställningar som tillsatts på Konstfack de senaste tre veckorna.

Aktuella anslag

Prefekt har beslutat att anställa Viktoria Kindstrand som Adjunkt i Bildpedagogik med inriktning mot gestaltning vid Institutionen BI på 80 procent av heltid fr.o.m. 2015-01-01 och tillsvidare dock längst t.o.m. 2019-12-31. Dnr: PER 2014/172. Anslogs 2014-11-27.

Personalchef har beslutat att anställa Marie-Thérèse Tricot som Handläggare med ansvar för kvalitetssamordning med placering vid UFA på 100 procent av heltid fr.o.m. 2014-12-01 och tillsvidare. Dnr: PER 2014/168. Anslogs 2014-11-21.

Personalchef har beslutat att förlänga Maria Axelssons vikariat som Personalspecialist med placering vid Personal på 100 procent av heltid fr.o.m. 2015-02-01 och tillsvidare dock längst t.o.m. 2015-08-31. Dnr: PER 2014/213. Anslogs 2014-11-21.

Prefekt har beslutat att förlänga Magnus Liljedahls anställning som Tekniker med placering vid institutionen DKK på 50 procent av heltid fr.o.m. 2015-01-01 och tillsvidare, dock längst t.o.m. 2015-06-30. Dnr: PER 2014/206. Anslogs 2014-11-17.

Prefekt har beslutat att förlänga Moa Matthis anställning som Gästlärare med placering vid institutionen DKK på 9 procent av heltid fr.o.m. 2014-12-14 och tillsvidare dock längst t.o.m. 2015-06-30. Dnr: PER 2014/212. Anslogs 2014-11-17.

Prefekt har beslutat att förlänga Mariana Alves anställning som Gästlärare med placering vid institutionen DKK på 20 procent av heltid fr.o.m. 2015-01-01 och tillsvidare, dock längst t.o.m. 2015-06-30. Dnr: 2014/207. Anslogs 2014-11-13.

Prefekt har beslutat att förlänga Karin Hermanssons anställning som Gästlärare med placering vid institutionen DKK på 6 procent av heltid fr.o.m. 2014-12-31 och tillsvidare, dock längst t.o.m. 2015-03-31. Dnr: 2014/208. Anslogs 2014-11-13.

Prefekt har beslutat att förlänga Inger Olofssons anställning som Ekonomiadministratör med placering vid institutionen  DKK på 50 procent av heltid fr.o.m. 2015-01-01 och tillsvidare, dock längst t.o.m. 2015-06-30. Dnr: 2014/209. Anslogs 2014-11-13.

Att överklaga
Beslut som anges under aktuella anslag nedan kan överklagas hos Överklagandenämnden för högskolan (ÖNH).

Skrivelsen med överklagandet skall ha inkommit till Konstfack, Box 3601, 126 27 Stockholm, inom tre veckor från det datum då beslutet anslogs.

I skrivelsen skall anges, dels beslutet som skall överklagas (diarienummer), dels den ändring som begärs.

Uppdaterad: 17 november 2014
Sidansvarig: Anna Jorsell