Konstfack
LM Ericssons väg 14
Box 3601, 126 27 Stockholm
Tel: 08-450 41 00
Kontakta oss

Webbkarta / Cookies

Uppdaterad: 22 januari 2015
Sidansvarig: Anna Jorsell

Tillsatta jobb

Här finns de anställningar som tillsatts på Konstfack de senaste tre veckorna.

Aktuella anslag

Prefekt har beslutat att förlänga Linus Anderssons anställning som Gästlärare med placering vid Institutionen BI på 29 procent av heltid fr.o.m. 2015-02-01 och tillsvidare dock längst t.o.m. 2015-07-31. Dnr: KF2015/VO2P/22. Anslogs 2015-01-22.

Prefekt har beslutat att förlänga Ola Abrahamssons anställning som Gästlärare med placering vid BI på 39 procent av heltid fr.o.m. 2015-02-01 och tillsvidare dock längst t.o.m. 2015-07-31. Dnr: KF2015/VO2P/21. Anslogs 2015-01-22.

Prefekt har beslutat om att förlänga Gunnar Söders anställning som Adjunkt med placering vid Institutionen DKK på 75 procent av heltid fr.o.m. 2015-03-01 och tillsvidare dock längst t.o.m. 2016-02-29. Dnr: KF2015/VO2P/19. Anslogs 2015-01-22.

Rektor har beslutat att förlänga Rochus Hinkels anställning som Lektor med placering vid Institutionen DKK på 50 procent av heltid fr.o.m. 2015-03-01 och tillsvidare dock längst t.o.m. 2016-02-29. Dnr: KF2015/VO2P/18. Anslogs 2015-01-22.

Rektor har beslutat att anställa Jenny Althoff som Lektor med placering vid Institutionen  DKK på 70 procent av heltid fr.o.m. 2015-01-19 och tillsvidare dock längst t.o.m. 2020-01-18. Dnr: PER 2014/107. Anslogs 2015-01-22.

Rektor har beslutat att förlänga Thomas Koppfeldts anställning som Lektor med placering vid Institutionen BI på 25 procent av heltid fr.o.m. 2015-02-01 och tillsvidare dock längst t.o.m. 2015-07-31. Dnr: KF2015/VO2P/17. Anslogs 2015-01-22.

Prefekt har beslutat att förlänga Karin Ahlins anställning som Gästlärare vid Institutionen BI på 20 procent av heltid fr.o.m. 2015-02-01 och tillsvidare dock längst t.o.m. 2015-07-31. Dnr: KF2015/VO2P/13. Anslogs 2015-01-22.

Rektor har beslutat att anställa Katja Pettersson som Lektor i Design med inriktning mot gestaltning vid Institutionen DKK på 30 procent av heltid fr.o.m. 2015-02-01 och tillsvidare dock längst t.o.m 2015-08-31. Anställningen går över i 50 procent under perioden fr.o.m. 2015-09-01 och tillsvidare dock längst t.o.m. 2016-01-31. Dnr: PER 2014/105. Anslogs 2015-01-22.

Prefekt har beslutat att förlänga Helena Hennings anställning som Adjunkt med placering vid Institutionen DKK på 50 procent av heltid fr.o.m. 2015-03-01 och tillsvidare dock längst t.o.m 2016-02-29. Dnr: KF2015/VO2P/20. Anslogs 2015-01-22.

Prefekt har beslutat att anställa Samir Alj Fält som Adjunkt med placering vid Institutionen BI på 40 procent av heltid fr.o.m. 2015-01-01 och tillsvidare dock längst t.o.m. 2019-12-31. Dnr: PER 2014/205. Anslogs 2015-01-16.

Personalchef har beslutat att anställa Susanne Helgeson som Kommunikatör med placering vid Ledningens kansli på 50 procent av heltid fr.o.m. 2015-02-01 och tillsvidare dock längst t.o.m. 2015-07-31. Dnr: PER 2014/193. Anslogs 2015-01-16.

Rektor har beslutat att förnya Åsa Cederqvists anställning som Lektor med placering vid Institutionen DKK på 50 procent av heltid fr.o.m. 2015-01-15 och tillsvidare dock längst t.o.m. 2020-01-14. Dnr: KF2015/VO2P/11. Anslogs 2015-01-16.

Rektor har beslutat att anställa David Clarke som Adjungerad Professor med placering vid Institutionen DKK på 35 procent av heltid fr.o.m. 2015-01-01 och tillsvidare dock längst t.o.m. 2017-12-31. Dnr: KF2015/VO2P/10. Anslogs 2015-01-16.  

Prefekt har beslutat att förlänga Beatrice Hanssons anställning som Gästlärare med placering vid Institutionen Konst på 75 procent av heltid fr.o.m. 2015-02-01 och tillsvidare dock längst t.o.m. 2015-07-31. Dnr: KF2015/VO2P/9. Anslogs 2015-01-16.

Personalchef har beslutat att anställa Patrik Förberg som Kommunikatör med placering vid Ledningens Kansli på 100 procent av heltid fr.o.m. 2015-02-01 och tillsvidare dock längst t.o.m. 2015-07-31. Dnr: PER 2014/192. Anslogs: 2015-01-09.

Rektor har beslutat att anställa Katarina Wetter Edman som Lektor i Design med inriktning Tjänstedesign med placering vid institutionen DKK på 40 procent av heltid under perioden 2015-01-01 och tillsvidare dock längst t.o.m. 2015-12-31. Dnr: PER 2014/60. Anslogs 2015-01-07.

Att överklaga
Beslut som anges under aktuella anslag nedan kan överklagas hos Överklagandenämnden för högskolan (ÖNH).

Skrivelsen med överklagandet skall ha inkommit till Konstfack, Box 3601, 126 27 Stockholm, inom tre veckor från det datum då beslutet anslogs.

I skrivelsen skall anges, dels beslutet som skall överklagas (diarienummer), dels den ändring som begärs.

Uppdaterad: 23 december 2014
Sidansvarig: Anna Jorsell