Konstfack
LM Ericssons väg 14
Box 3601, 126 27 Stockholm
Tel: 08-450 41 00
Kontakta oss

Webbkarta / Cookies

Uppdaterad: 16 april 2015
Sidansvarig: Anna Jorsell

Tillsatta jobb

Här finns de anställningar som tillsatts på Konstfack de senaste tre veckorna.

Aktuella anslag

Rektor har beslutat att anställa Anette Göthlund som Professor vid Institutionen BI på 100 procent fr.o.m. 2015-05-01 och tillsvidare. Dnr: KF2015/VO2P/70. Anslogs 2015-04-16.

Prefekt har beslutata att förnya Cecilia Anderssons anställning som Gästlärare vid Institutionen BI på 75 procent av heltid fr.o.m. 2015-05-01 och tillsvidare dock längst t.o.m. 2016-01-31. Dnr: KF2015/VO2P/69. Anslogs 2015-04-16.

Prefekt har beslutat att förnya Beatrice Brovias anställning som Adjunkt med placering vid Institutionen DKK på 40 procent av heltid fr.o.m. 2015-07-01 och tillsvidare dock längst t.o.m. 2016-06-30. Dnr: KF2015/VO2P/68. Anslogs 2015-04-16.

Personalchef har beslutat att förnya Christian Fredrikssons anställning som Utbildningsadministratör med placering vid UFA på 100 procent av heltid fr.o.m. 2015-06-01 och tillsvidare dock längst t.o.m. 2015-12-31. Dnr: KF2015/VO2P/71. Anslogs 2015-04-16.

Prefekt har beslutat att förlänga Inger Olofssons anställning som Ekonomiadministratör med placering vid Institutionen DKK på 50 procent av heltid fr.o.m. 2015-07-01 och tillsvidare dock längst t.o.m. 2015-12-31. Dnr: KF2015/VO2P/65. Anslogs 2015-04-10.

Prefekt har beslutat att förlänga Magnus Liljedahls anställning som Tekniker med placering vid Institutionen DKK på 50 procent av heltid fr.o.m. 2015-09-01 och tillsvidare dock längst t.o.m. 2015-12-31. Dnr: KF2015/VO2P/66. Anslogs 2015-04-10.

Prefekt har beslutat att förlänga Nina Westmans anställning som Koordinator med placering vid Institutionen DKK på 30 procent av heltid fr.o.m. 2015-06-01 ocg tillsvidare dock längst t.o.m. 2015-08-07. Dnr: KF2015/VO2P/64. Anslogs 2015-04-10.

Prefekt har beslutat att anställa Anna Tomaszewska som Gästlärare vid Institutionen Konst på 50 procent av heltid fr.o.m. 2015-04-01 och tillsvidare dock längst t.o.m. 2015-10-31. Dnr: KF2015/VO2P/59. Anslogs 2015-04-07.

Prefekt har beslutat att förlänga Axel Undalls anställning som Adjunkt med placering vid Institutionen DKK på 50 procent av heltid fr.o.m. 2015-07-01 och tillsvidare dock längst t.o.m. 2016-06-30. Dnr: KF2015/VO2P/58. Anslogs 2015-04-07.

Prefekt har beslutat att anställa Nina Svennson som Gästlärare med placering vid Konst på 25 procent av heltid fr.o.m. 2015-04-01 och tillsvidare dock längst t.o.m. 2015-09-30. Dnr: KF2015/VO2P/52. Anslogs 2015-03-27. 

 

 

Att överklaga
Beslut som anges under aktuella anslag nedan kan överklagas hos Överklagandenämnden för högskolan (ÖNH).

Skrivelsen med överklagandet skall ha inkommit till Konstfack, Box 3601, 126 27 Stockholm, inom tre veckor från det datum då beslutet anslogs.

I skrivelsen skall anges, dels beslutet som skall överklagas (diarienummer), dels den ändring som begärs.

Uppdaterad: 16 april 2015
Sidansvarig: Anna Jorsell