Konstfack
LM Ericssons väg 14
Box 3601, 126 27 Stockholm
Tel: 08-450 41 00
Kontakta oss

Webbkarta / Cookies

Uppdaterad: 28 juli 2015
Sidansvarig: Anna Jorsell

Tillsatta jobb

Här finns de anställningar som tillsatts på Konstfack de senaste tre veckorna.

Aktuella anslag

Prefekt har beslutat att anställa Maline Casta som Adjunkt med placering vid DKK på 70 procent av heltid fr.o.m. 2015-10-01 och tillsvidare dock längst t.o.m. 2016-09-30. Anslogs 2015-07-15.

Förvaltningschef har beslutat att anställa Sergio Montero Bravo som Lektor med placering vid DKK på 75 procent av heltid fr.o.m. 2015-08-01 och tillsvidare dock längst t.o.m. 2016-07-31. Anslogs 2015-07-15.

Förvaltningschef har beslutat att anställa Ann Amling som IT chef med placering vid IT på 100 procent av heltid fr.o.m. 2015-10-01 och tillsvidare dock längst t.o.m. 2016-03-31. Anslogs 2015-07-13.

Rektor har beslutat att förnya Bella Runes anställning som Professor med placering vid Institutionen DKK på 90 procent av heltid fr.o.m. 2015-08-01 och tillsvidare dock längst t.o.m. 2016-07-31. Anslogs 2015-07-08.

Rektor har beslutat att anställa Andreas Nobel som Lektor efter befordran med placering vid Institutionen BI på 60 procent av heltid fr.o.m. 2015-07-01och tillsvidare dock längst t.o.m. 2017-06-12. Anslogs 2015-07-08.

Prefekt har beslutat att förnya Katarina Sjögrens anställning som Gästlärare med placering vid DKK på 60 procent av heltid fr.o.m. 2015-07-01 och tillsvidare dock längst t.o.m. 2015-12-31. Anslogs 2015-07-08.

Prefekt har beslutat att förnya Ingrid Falks anställning som Gästlärare med placering vid Institutionen BI på 20 procent av heltid fr.o.m. 2015-08-01 och tillsvidare dock längst t.o.m. 2015-12-31. Anslogs 2015-07-08.

Rektor har beslutat att förnya Björn Hellströms anställning som kallad Professor med placering vid Institutionen Konst på 25 procent av heltid fr.o.m. 2015-07-01 och tillsvidare dock längs t.o.m. 2017-08-31. Anslogs 2015-07-08.

Prefekt har beslutat att anställa Jakob Kimvall som Gästlärare med placering vid Institutionen Konst på 20 procent av heltid fr.o.m. 2015-08-17 och tillsvidare dock längst t.o.m. 2016-02-29. Anslogs 2015-07-08.

Att överklaga
Beslut som anges under aktuella anslag nedan kan överklagas hos Överklagandenämnden för högskolan (ÖNH).

Skrivelsen med överklagandet skall ha inkommit till Konstfack, Box 3601, 126 27 Stockholm, inom tre veckor från det datum då beslutet anslogs.

I skrivelsen skall anges, dels beslutet som skall överklagas (diarienummer), dels den ändring som begärs.

Uppdaterad: 15 juli 2015
Sidansvarig: Anna Jorsell