Konstfack
LM Ericssons väg 14
Box 3601, 126 27 Stockholm
Tel: 08-450 41 00
Kontakta oss

Webbkarta / Cookies

Uppdaterad: 20 oktober 2014
Sidansvarig: Anna Jorsell

Tillsatta jobb

Här finns de anställningar som tillsatts på Konstfack de senaste tre veckorna.

Aktuella anslag

Prefekt har beslutat att anställa Caroline Hövik som Personaladministratör med placering vid DKK på 50 procent av heltid fr.o.m. 2014-10-14 och tillsvidare, dock längst t.o.m. 2015-01-31. Dnr: PER 2014/163. Anslogs 2014-10-20. 

Prefekt har beslutat att anställa Katarina Sjögren som Gästlärare med placering vid Institutionen DKK på 30 procent av heltid fr.o.m. 2014-09-10 och tillsvidare, dock längst t.o.m. 2015-03-09. Dnr: PER 2014/185. Anslogs 2014-10-16.

Rektor har beslutat att anställa Charles Stern som Forskningsassistent med placering vid DKK på 30 procent av heltid fr.o.m. 2014-11-01 och tillsvidare dock längst t.o.m. 2015-02-28. Dnr: PER 2014/186. Anslogs 2014-10-16.

Rektor har beslutat att anställa Katarina MacLeod som Lektor med placering vid Institutionen för Konst på 50 procent av heltid under perioden 2014-12-01 och tillsvidare dock längst t.o.m. 2019-06-30. Dnr: PER 2014/27. Anslogs 2014-10-16.

Prefekt har beslutat att anställa Maline Casta som Adjunkt i Visuell Kommunikation med placering vid DKK på 50 procent av heltid fr.o.m. 2014-10-01 och tillsvidare, dock längst t.o.m. 2015-09-30. Dnr: PER 2014/127. Anslogs 2014-10-13.  

Rektor har beslutat att anställa Carl Cyrén som Amanuens med placering vid DKK på 5 procent av heltid fr.o.m. 2014-10-01 och tillsvidare, dock längst t.o.m. 2015-05-30. Dnr: PER 2014/178. Anslogs 2014-10-08.

Prefekt har beslutat att anställa Moa Braakman som Amanuens med placering vid institutionen DKK på 10 procent av heltid fr.o.m. 2014-09-01 och tillsvidare, dock längst t.o.m. 2015-05-31. Dnr: PER 2014/176. Anslogs 2014-10-06.

Prefekt har beslutat att anställa Liisa Widstrand som Amanuens med placering vid institutionen DKK på 10 procent av heltid fr.o.m. 2014-08-01 och tillsvidare, dock längst t.o.m. 2015-05-31. Dnr PER 2014/175. Anslogs 2014-10-06.

Prefekt har beslutat att anställa Karin Hermansson som Gästlärare med placering vid institutionen DKK på 6 procent av heltid under perioden fr.o.m. 2014-09-01 och tillsvidare, dock längst t.o.m. 2014-12-30. Dnr: PER 2014/174. Anslogs 2014-10-06.

Att överklaga
Beslut som anges under aktuella anslag nedan kan överklagas hos Överklagandenämnden för högskolan (ÖNH).

Skrivelsen med överklagandet skall ha inkommit till Konstfack, Box 3601, 126 27 Stockholm, inom tre veckor från det datum då beslutet anslogs.

I skrivelsen skall anges, dels beslutet som skall överklagas (diarienummer), dels den ändring som begärs.

Uppdaterad: 20 oktober 2014
Sidansvarig: Anna Jorsell