Konstfack
LM Ericssons väg 14
Box 3601, 126 27 Stockholm
Tel: 08-450 41 00
Kontakta oss

Webbkarta / Cookies / Dela med dig

Uppdaterad: 29 juli 2014
Sidansvarig: Anna Jorsell

Tillsatta jobb

Här finns de anställningar som tillsatts på Konstfack de senaste tre veckorna.

Aktuella anslag

Prefekt har beslutat att anställa Linus Andersson som Gästlärare i visuell kommunikation samt media genre och lärande vid institutionen BI på 24 procent av heltid under perioden fr.o.m. 2014-08-01 och tillsvidare dock längst t.o.m. 2015-01-31. Dnr PER 2014/153. Anslogs 2014-07-29.

Prefekt har beslutat att anställa Ola Abrahamsson som Gästlärare med placering vid institutionen BI på 50 procent av heltid fr.o.m. 2014-08-01 och tillsvidare dock längst t.o.m. 2015-01-31. Dnr PER 2014/151. Anslogs 2014-07-21.

Prefekt har beslutat att anställa Viktoria Brännström som Gästlärare med placering vid institutionen BI på 40 procent av heltid fr.o.m. 2014-08-01 och tillsvidare dock längst t.o.m. 2015-01-31. Dnr PER 2014/150. Anslogs 2014-07-21.

Prefekt har beslutat att anställa Ingrid Falk som Gästlärare med placering vid institutionen BI på 25 procent av heltid fr.o.m. 2014-08-01 och tillsvidare dock längst t.o.m. 2015-01-31. Dnr PER 2014/149. Anslogs 2014-07-21.

Prefekt har beslutat att anställa Patrik Gustavsson som Gästlärare med placering vid institutionen BI på 60 procent av heltid fr.o.m. 2014-08-01 och tillsvidare dock längst t.o.m. 2015-01-31. Dnr PER 2014/148. Anslogs 2014-07-21.

Prefekt har beslutat att anställa Martijn van den Bosch som Gästlärare med placering vid institutionen BI på 40 procent av heltid fr.o.m. 2014-08-01 och tillsvidare dock längst t.o.m. 2015-01-31. Dnr PER 2014/147. Anslogs 2014-07-21.

Rektor har beslutat att anställa Niklas Billström som Tillförordnad Biträdande Prefekt med placering vid institutionen DKK på 100 procent fr.o.m. 2014-06-13 och tillsvidare dock längst t.o.m. 2014-12-31. Dnr PER 2014/143. Anslogs 2014-07-15.

Prefekt har beslutata att anställa Axel Undall som Adjunkt med placering vid institutionen DKK på 50 procent av heltid fr.o.m. 2014-07-01 och tillsvidare dock längst t.o.m. 2015-06-31. Dnr PER 2014/144. Anslogs 2014-07-15.

Prefekt har beslutat att anställa Katrina Sjögren som Gästlärare med placering vid institutionen DKK på 20 procent av heltid fr.o.m. 2014-07-01 och tillsvidare dock längst t.o.m. 2014-08-31. Dnr PER 2014/145. Anslogs 2014-07-15.

Att överklaga
Beslut som anges under aktuella anslag nedan kan överklagas hos Överklagandenämnden för högskolan (ÖNH).

Skrivelsen med överklagandet skall ha inkommit till Konstfack, Box 3601, 126 27 Stockholm, inom tre veckor från det datum då beslutet anslogs.

I skrivelsen skall anges, dels beslutet som skall överklagas (diarienummer), dels den ändring som begärs.

Uppdaterad: 29 juli 2014
Sidansvarig: Anna Jorsell