Konstfack
LM Ericssons väg 14
Box 3601, 126 27 Stockholm
Tel: 08-450 41 00
Kontakta oss

Webbkarta / Cookies

Uppdaterad: 6 juli 2015
Sidansvarig: Anna Jorsell

Tillsatta jobb

Här finns de anställningar som tillsatts på Konstfack de senaste tre veckorna.

Aktuella anslag

Prefekt har beslutat att anställa Ola Abrahamsson som Gästlärare med placering vid Institutionen BI på 65 procent av heltid fr.o.m. 2015-08-01 och tillsvidare dock längs t.o.m. 2017-07-31. Anslogs 2015-06-30.

Prefekt har beslutat att anställa Annika Hellman som Adjunkt i Bildpedagogik med placering vid Institutionen BI på 30 procent av heltid fr.o.m. 2015-07-01 och tillsvidare dock längs t.o.m. 2020-06-30. Anslogs 2015-06-30.

Prefekt har beslutat att anställa Marie Aidehag som Gästlärare med placering vid Institutionen BI på 25 procent av heltid fr.o.m. 2015-08-01 och tillsvidare dock längst t.o.m. 2016-01-31. Anslogs 2015-06-30.

Prefekt har beslutat att anställa Johan Forslind som Gästlärare med placering vid Institutionen BI på 30 procent av heltid fr.o.m. 2015-08-01 och tillsvidare dock längs t.o.m. 2016-01-31.

Prefekt har beslutat att anställa Irene Westerlund som vikarierande personalchef med placering vid Personalenheten på 60 procent av heltid fr.o.m. 2015-08-10 och tillsvidare dock längst t.o.m. 2015-11-30. Anslogs 2015-06-30.

Rektor har beslutat att förlänga Magnus Lindfors anställning som Lektor i Industridesign med placering vid Institutionen DKK på 70 procent av heltid fr.o.m. 2015-11-01 och tillsvidare dock längst t.o.m. 2018-10-31. Anslogs 2015-06-25.

Rektor har beslutat att anställa Niklas Billström som Tf biträdande prefekt med placering vid Institutionen DKK på 100 procent fr.o.m. 2015-07-01 och tillsvidare dock längst t.o.m. 2015-12-31. Anslogs 2015-06-25.

Prefekt har beslutat att förlänga Beatrice Hanssons anställning som Gästlärare vid Institutionen Konst på 75 procent av heltid fr.o.m. 2015-08-01 och tillsvidare dock längst t.o.m. 2015-12-31. Anslogs 2015-06-25.

Prefekt har beslutat att anställa Petra Bauer som Gästlärare med placering vid Institutionen Konst på 60 procent av heltid fr.o.m. 2015-08-17 och tillsvidare dock längst t.o.m. 2015-12-31. Anslogs 2015-06-25.

Rektor har beslutat att förlänga Sara Degerhammars anställning som Forskningsassisten med placering vid Institutionen DKK på 20 procent av heltid fr.o.m. 2015-08-25 och tillsvidare dock längst t.o.m. 2016-06-30. Anslogs 2015-06-25.

Prefekt har beslutat anställa Mariana Alves som Adjunkt i konsthantverksteori med inriktning konthantverksteori med placering vid DKK på 50 procent av heltid fr o m 2015-07-01 och tillsvidare, dock längst t o m 2016-06-30. Anslogs 2015-06-24.

Prefekt har beslutat anställa Patrik Gustavsson som Adjunkt i Bildpedagogik med inriktning mot gestaltning med placering vid BI på 70 procent av heltid fr o m 2015-08-01 och tillsvidare dock längst t o m 2020-07-31. Anslogs 2015-06-24.

Prefekt har beslutat att anställa Karin Sterner som Gästlärare med placering vid Institutionen BI på 25 procent av heltid fr.o.m. 2015-08-01 och tillsvidare dock längst t.o.m. 2015-12-31. Anslogs 2015-06-18.

Rektor har beslutat att anställa Loulou Cherinet som Professor vid Institutionen Konst på 70 procent av heltid fr.o.m. 2015-08-17 och tillsvidare dock längst t.o.m. 2016-06-30. Anslogs 2015-06-30.

Rektor har beslutat att förlänga Johanna Billings anställning som Lektor med placering vid Institutionen Konst på 50 procent av heltid fr.o.m. 2015-07-01 och tillsvidare dock längs t.o.m. 2016-06-30. Anslogs 2015-06-18.  

Rektor har beslutat att anställa Brita Lindvall som Gästlärare med placering vid Institutionen DKK på 50 procent av heltid fr.o.m. 2015-07-01 ocg tillsvidare dock längst t.o.m. 2015-12-31. Anslogs 2015-06-18.

Att överklaga
Beslut som anges under aktuella anslag nedan kan överklagas hos Överklagandenämnden för högskolan (ÖNH).

Skrivelsen med överklagandet skall ha inkommit till Konstfack, Box 3601, 126 27 Stockholm, inom tre veckor från det datum då beslutet anslogs.

I skrivelsen skall anges, dels beslutet som skall överklagas (diarienummer), dels den ändring som begärs.

Uppdaterad: 25 juni 2015
Sidansvarig: Anna Jorsell