Konstfack
LM Ericssons väg 14
Box 3601, 126 27 Stockholm
Tel: 08-450 41 00
Kontakta oss

Webbkarta / Cookies / Dela med dig

Uppdaterad: 15 april 2014
Sidansvarig: Cecilia Bellgrim

Tillsatta jobb

Beslut som anges under aktuella anslag nedan kan överklagas hos Överklagandenämnden för högskolan (ÖNH). Skrivelsen med överklagandet skall ha inkommit till Konstfack, Box 3601, 126 27 Stockholm, inom tre veckor från det datum då beslutet anslogs. I skrivelsen skall anges, dels beslutet som skall överklagas (diarienummer), dels den ändring som begärs.

Aktuella anslag

Prefekt har beslutat förlänga Agneta Lintons anställning som Gästlärare med placering vid DKK på 55 procent av heltid fr. o m 2014-07-01 och tillsvidare, dock längst t o m 2014-10-31. Diarienummer PER 2014/51. Anslogs 2014-04-15.

Prefekt har beslutat förlänga Ann-Britt Haglunds anställning som Adjukt med placering vid DKK på 20 procent av heltid fr. o m 2014-07-01 och tillsvidare, dock längst t o m 2015-06-30. Diarienummer PER 2014/50. Anslogs 2014-04-15.

Rektor har beslutat förlänga Johanna Lewengards anställning som Professor med placering vid DKK på 70 procent av heltid fr. o m 2014-06-01 och tillsvidare, dock längst t o m 2015-05-31. Diarienummer PER 2014/51. Anslogs 2014-04-15.

 

 

 

Uppdaterad: 24 oktober 2013
Sidansvarig: Cecilia Bellgrim