Konstfack
LM Ericssons väg 14
Box 3601, 126 27 Stockholm
Tel: 08-450 41 00
Kontakta oss

Webbkarta / Cookies

Uppdaterad: 25 november 2015
Sidansvarig: Branka Drljaca

Tillsatta jobb

Här finns de anställningar som tillsatts på Konstfack de senaste tre veckorna.

Aktuella anslag

Bitr. Prefekt har beslutat att förlänga Katarina Sjögrens anställning som Gästlärare med placering vid KHV på 60 procent av heltid fr.o.m 2016-01-01 och tillsvidare dock längst t.o.m 2016-06-30.
Anslogs 2015-11-25

Bitr. Prefekt har beslutat att förlänga Inger Olofssons anställning som Ekonomiadministratör med placering vid KHV på 50 procent av heltid fr.o.m 2016-01-01 och tillsvidare dock längst t.o.m 2016-06-30.
Anslogs 2015-11-25

Tillförordnad Bitr. Prefekt har beslutat att förlänga Parasto Backmans anställning som Gästlärare med placering vid DIV på 50 procent av heltid fr.o.m 2016-01-01 och tillsvidare dock längst t.o.m 2016-06-30.
Anslogs 2015-11-18

Tillförordnad Bitr. Prefekt har beslutat att förlänga Emma Rendels anställning som Gästlärare med placering vid DIV på 50 procent av heltid fr.o.m 2016-01-01 och tillsvidare dock längst t.o.m 2016-06-30.
Anslogs 2015-11-18

Personalchef har beslutat att anställa Ann Klontz som vik. Utställningsansvarig med placering vid Ledningens Kansli på 50 procent av heltid fr.o.m 2015-12-01 och tillsvidare dock längst t.o.m 2016-06-30.
Anslogs 2015-11-18

Tillförordnad Bitr. Prefekt har beslutat att förlänga Katja Petterssons anställning som Lektor med placering vid DIV på 50 procent av heltid fr.o.m 2016-02-01 och tillsvidare dock längst t.o.m 2017-01-31.
Anslogs 2015-11-18

Tillförordnad Bitr. Prefekt har beslutat att förlänga Loove Broms anställning som Lektor med placering vid DIV på 40 procent av heltid fr.o.m 2016-02-16 och tillsvidare dock längst t.o.m 2017-02-15.
Anslogs 2015-11-18

Tillförordnad Bitr. Prefekt har beslutat att förlänga Maja Frögårds anställning som Doktorand med placering vid DIV på 100 procent av heltid fr.o.m 2016-01-01 och tillsvidare dock längst t.o.m 2016-12-31.
Anslogs 2015-11-18

Förvaltningschef har beslutat att anställa David Scheutz som Bibliotekarie med placering vid Biblioteket på 100 procent av heltid fr.o.m 2016-01-01 och tillsvidare dock längst t.o.m 2016-06-30.
Anslogs 2015-11-12

 

 

 

 

 

                                                                                                                                

Att överklaga
Beslut som anges under aktuella anslag nedan kan överklagas hos Överklagandenämnden för högskolan (ÖNH).

Skrivelsen med överklagandet skall ha inkommit till Konstfack, Box 3601, 126 27 Stockholm, inom tre veckor från det datum då beslutet anslogs.

I skrivelsen skall anges, dels beslutet som skall överklagas (diarienummer), dels den ändring som begärs.

Uppdaterad: 25 november 2015
Sidansvarig: Branka Drljaca