Konstfack
LM Ericssons väg 14
Box 3601, 126 27 Stockholm
Tel: 08-450 41 00
Kontakta oss

Webbkarta / Cookies

Uppdaterad: 26 maj 2015
Sidansvarig: Anna Jorsell

Tillsatta jobb

Här finns de anställningar som tillsatts på Konstfack de senaste tre veckorna.

Aktuella anslag

Prefekt har beslutat att anställa Brita Lindvall som Gästlärare vid Institutionen DKK på 50 procent av heltid fr.o.m. 2015-04-01 och tillsvidare dock längst t.o.m. 2015-06-30.

Prefekt har beslutat att förlänga Caroline Höviks anställning som Personaladministratör vid Institutionen DKK på 50 procent av heltid fr.o.m. 2015-07-01 och tillsvidare dock längst t.o.m. 2017-06-30. 

 

Att överklaga
Beslut som anges under aktuella anslag nedan kan överklagas hos Överklagandenämnden för högskolan (ÖNH).

Skrivelsen med överklagandet skall ha inkommit till Konstfack, Box 3601, 126 27 Stockholm, inom tre veckor från det datum då beslutet anslogs.

I skrivelsen skall anges, dels beslutet som skall överklagas (diarienummer), dels den ändring som begärs.

Uppdaterad: 16 april 2015
Sidansvarig: Anna Jorsell