Konstfack
LM Ericssons väg 14
Box 3601, 126 27 Stockholm
Tel: 08-450 41 00
Kontakta oss

Webbkarta / Cookies

Uppdaterad: 26 februari 2015
Sidansvarig: Anna Jorsell

Tillsatta jobb

Här finns de anställningar som tillsatts på Konstfack de senaste tre veckorna.

Aktuella anslag

Rektor har beslutat att anställa Adam Bergholm som Doktorand med placering vid Institutionen DKK på 100 procent av heltid fr.o.m. 2015-02-23 och tillsvidare dock längst t.o.m. 2016-02-22. Dnr: KF2015/VO2P/42. Anslogs 2015-02-26.

Rektor har beslutat att anställa Loove Broms som Lektor med placering vid Institutionen DKK på 20 procent av heltid fr.o.m. 2015-02-16 och tillsvidare dock längst t.o.m. 2015-06-30. Sedan går anställningen över i 40 procent av heltid fr.o.m. 2015-07-01 och tillsvidare dock längst t.o.m. 2016-02-15. Dnr: PER 2014/106. Anslogs 2015-02-26.

Rektor har beslutat att anställa Andrej Slavik som Forskare med placering vid Institutionen Konst på 100 procent av heltid fr.o.m. 2015-03-24 och tillsvidare dock längst t.o.m. 2015-12-23. Dnr: KF2015/VO2P/41. Anslogs 2015-02-19.

Prefekt har beslutat att anställa Tyra Von Zweigberk som Gästlärare med placering vid Institutionen DKK på 24 procent av heltid fr.o.m. 2015-02-01 och tillsvidare dock längst t.o.m. 2015-05-31. Dnr: KF2015/VO2P/34. Anslogs: 2015-02-11.

Personalchef har beslutat att anställa Elisabet Martling Palmgren som Bibliotekarie med placering vid Biblioteket på 50 procent av heltid fr.o.m. 2015-02-01 och tillsvidare dock längst t.o.m. 2015-02-28. Sedan går anställningen över i 75 procent av heltid fr.o.m. 2015-03-01 och tillsvidare dock längst t.o.m. 2015-05-31. Dnr: KF2015/VO2P/35. Anslogs: 2015-02-11.

Rektor har beslutat att anställa Staffan Selander som Adjungerad professor med placering vid Institutionen BI på 20 procent av heltid fr.o.m. 2015-01-01 och tillsvidare dock längst t.o.m. 2016-12-31. Dnr: KF2015/VO2P/36. Anslogs: 2015-02-11.

Prefekt har beslutat att förlänga Ann-Britt Haglunds anställning som Adjunkt vid Institutionen DKK på 20 procent av heltid fr.o.m. 2015-07-01 och tillsvidare dock längst t.o.m. 2016-06-30. Dnr: KF2015/VO2P/37. Anslogs: 2015-02-11.

Prefekt har beslutat att anställa Åsa Pärson som Gästlärare med placering vid Institutionen DKK på 50 procent av heltid fr.o.m. 2015-03-01 och tillsvidare dock längst t.o.m. 2015-06-30. Dnr: KF2015/VO2P/38. Anslogs: 2015-02-11.

Prefekt har beslutat att förlänga Josefine Engströms anställning som Adjunkt med placering vid Institutionen DKK på 50 procent av heltid fr.o.m. 2015-07-01 och tillsvidare dock längst t.o.m. 2020-06-30. Dnr: KF2015/VO2P/39. Anslogs: 2015-02-11.

 

Att överklaga
Beslut som anges under aktuella anslag nedan kan överklagas hos Överklagandenämnden för högskolan (ÖNH).

Skrivelsen med överklagandet skall ha inkommit till Konstfack, Box 3601, 126 27 Stockholm, inom tre veckor från det datum då beslutet anslogs.

I skrivelsen skall anges, dels beslutet som skall överklagas (diarienummer), dels den ändring som begärs.

Uppdaterad: 11 februari 2015
Sidansvarig: Anna Jorsell