Konstfack
LM Ericssons väg 14
Box 3601, 126 27 Stockholm
Tel: 08-450 41 00
Kontakta oss

Webbkarta / Cookies / Dela med dig

Uppdaterad: 20 augusti 2014
Sidansvarig: Anna Jorsell

Tillsatta jobb

Här finns de anställningar som tillsatts på Konstfack de senaste tre veckorna.

Aktuella anslag

Prefekt har beslutat att anställa Karin Tyrefors som Gästlärare med placering vid institutionen BI på 20 procent av heltid fr.o.m. 2014-08-01 och tillsvidare dock längst t.o.m. 2015-01-31. Dnr PER 2014/154. Anslogs 2014-08-07.

Rektor har beslutat att anställa Niklas Billström som tillförordnad biträdande prefekt vid institutionen DKK på heltid under perioden fr.o.m. 2014-08-11 och tillsvidare dock längst t.o.m. 2014-12-31. Dnr PER 2014/140. Anslogs 2014-08-14.

Rektor har beslutat att förlänga Frida Hållander som doktorand vid institutionen DKK på heltid under perioden fr.o.m. 2014-09-01 och tillsvidare dock längst t.o.m. 2015-12-01. Dnr PER 2014/157. Anslogs 2014-08-20. 

Att överklaga
Beslut som anges under aktuella anslag nedan kan överklagas hos Överklagandenämnden för högskolan (ÖNH).

Skrivelsen med överklagandet skall ha inkommit till Konstfack, Box 3601, 126 27 Stockholm, inom tre veckor från det datum då beslutet anslogs.

I skrivelsen skall anges, dels beslutet som skall överklagas (diarienummer), dels den ändring som begärs.

Uppdaterad: 11 augusti 2014
Sidansvarig: Anna Jorsell