Konstfack
LM Ericssons väg 14
Box 3601, 126 27 Stockholm
Tel: 08-450 41 00
Kontakta oss

Webbkarta / Cookies / Dela med dig

Uppdaterad: 2 april 2014

Visuell kommunikation, 15 hp

Kursen syftar till att ge kunskap inom området visuell kommunikation. Kursen ger en grundläggande orientering om bildteoretiska och bildspråkliga frågor. Kursen skall ge deltagarna ökad kunskap om bildspråkets uttryckssätt och funktion i dagens samhälle samt öka deras förmåga att förstå och använda bilder i sin yrkesverksamhet.

Kurskod: BIVIKO

Målgrupp
Lärare vid konstnärliga utbildningar, lärarutbildare, lärare i bild och andra kommunikationsämnen samt yrkesverksamma inom bildområdet i stort, t ex journalister, konstnärer, museianställda, fotografer, kultursekreterare m fl.

Lärandemål
Efter genomgången kurs ska den studerande ha
• kunskaper om bild som visuell kommunikation, vilka bildspråkliga uttryckssätt samt vilka funktioner bilden kan ha i samhället
• kunskaper i bildanalys och bildtolkning samt färg som tecken

Den studerande ska också ha förmåga att teoretiskt och gestaltande arbeta undersökande och problemorienterat med aktuella frågor inom det visuella fältet.

Kursens innehåll
Bilden som språk, perception och kommunikation, bildanalys, bilden i massmedia, bildetik, text/bild, rörlig bild, projektmetodik, visualisering. I projektdelen av kursen gör deltagarna ett undersökande arbete som redovisas i form av rapport och visualisering.

Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen
Särskild behörighet: yrkesverksamhet inom bildområdet i vid bemärkelse samt minst 30 högskolepoäng högskolestudier eller motsvarande kunskaper.

Urval: Högskolepoäng (1-165)

Antal studieplatser: 20 platser

Examination
Redovisning av ett undersökande projektarbete i två delar; ett paper samt ett konstnärligt gestaltningsarbete. Redovisning av arbetsprocessen i form av en arbetsdagbok. Som betyg på kursen används något av uttrycken Godkänt och Underkänt.

Studieform
Undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarier i anslutning till litteraturstudier. En del av tiden används för självständigt undersökande arbete. Den lärarledda undervisningen är förlagd till ca sju veckoslut (fred em + lördag) under kurstiden. Däremellan är det självstudier. Även grupparbeten kan förekomma mellan undervisningstillfällena.

Undervisningsspråk: Svenska

Kursplan: Visuell kommunikation, 15 hp.pdf

Anmälan
Kursen ges inte höstterminen 2014, men planeras starta vårterminen 2015. Beslut om Konstfacks utbildningsutbud av fristående kurser för vårterminen 2015 fattas i juni 2014.

Mer information
Gabriella Rizzo, tel 08-450 41 51, Skyddad adress

Institution
Institutionen för Bildpedagogik

Uppdaterad: 13 augusti 2010
Sidansvarig: Pia Schenkmanis Rämö